Covid-19

Covid-19 påverkar oss alla på flera sätt, och även oss.

Reserverad tid

Vi har reserverat en tid för dig gällande en/flera av våra tjänster!

Det som händer nu är följande

  • Vår legitimerade representant kommer till dig på den reserverade tiden som står i det sms som du fått från oss
  • Om ni ändrar er, så hör ni av er till oss på följande nummer 010-583 28 18
  • Om ni inte känner er trygga med vår representant, eller om ni ändrar er när vi kommer, så meddelar ni vår representant på plats. Er trygghet är viktig för oss.

Imkanalsrengöring

Fram till 2004 fastställde lagen att det var den kommunala sotarens uppgift, att med jämna intervaller rengöra hushållets spisfläkt och imkanal. Efter regelverksändringen 2004, så ingår detta uppdrag inte längre i den upphandlade sotarens uppgifter.

Spisfläkten och imkanalen är dock fortfarande en av de viktigaste delarna av ventilationssystemet. Fett och flott som samlas i kanalerna är brandfarligt och om brand uppstår i spisfläkten, kan det få ödesdigra konsekvenser. Det är idag fastighetsägaren som ansvarar för att spisfläkt och imkanal blir rengjord och kontrollerad. Du kan dock överlåta dessa uppgifter till oss, vi håller då koll på intervallerna och ser över skötseln av din spisfläkt och imkanal. Klicka här för mer information om tjänsten.

OBS! Vi utför ej brandskyddskontroller av rökkanaler, då detta åligger den entreprenör som respektive kommun har upphandlat enligt LOU.

Trygghetstjänsten ”Hemmakollen”

Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat tjänsten ”Hemmakollen”, en tjänst där vi går igenom ett par viktiga områden i just Ert hem.

Tryggheten är något som allt fler värderar högt, och tänker på. Men hur är det egentligen i huset där du bor? Har du sett över viktiga områden som brandskydd, inbrottsskydd, lås och ventilation?

När vi kommer hem till en privatperson så legitimerar vi oss alltid, så att du skall veta vem som har utfört ”Hemmakollen” i just Ert hus. Efteråt får Ni sammanställning på hur Er status är, och förslag på förbättringsområden.

Följande tjänster finns inom hemmakollen:

  • Brandsäkerhet (genomgång av brandvarnare, brandsläckare, utrymningsvägar)
  • Inbrottssäkerhet (genomgång av lås, larm, belysning)
  • Ventilation & Imkanal (kontroll och eventuell rengöring av imkanal från spisfläkten)

Priser

Se priserna här

Samtliga priser anges inklusive moms, och efter rutavdrag.

Varmt välkommen till Welcome Hemma, En tjänst från Welcome Online AB