Säkert Hus

Trygghetstjänsten ”Hemmakollen”

Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat tjänsten ”Hemmakollen”, en tjänst där vi går igenom ett par viktiga områden i just Ert hem.

Tryggheten är något som allt fler värderar högt, och tänker på. Men hur är det egentligen i huset där du bor? Har du sett över viktiga områden som brandskydd, inbrottsskydd, lås och ventilation?

När vi kommer hem till en privatperson så legitimerar vi oss alltid, så att du skall veta vem som har utfört ”Hemmakollen” i Ert hus. Efteråt får Ni en sammanställning på hur Er status är samt förslag på eventuella förbättringsområden.

Följande delar ingår:

  • Brandsäkerhet (genomgång av brandvarnare, brandsläckare, utrymningsvägar)
  • Inbrottssäkerhet (genomgång av lås, larm, belysning)
  • Ventilation (ventilationsmätning)
  • Extratjänst (rensning av imkanal)
Vi erbjuder dig som kund två paket:

Hemmakollen: Brandskydds-, Inbrottskydds- och ventilationskontroll

Hemmakollen Plus: Brandskydds-, Inbrottskydds-, ventilationskontroll samt imkanalsrengöring

Hos oss kan du köpa brandvarnare, brandfiltar och pulversläckare när vi är på plats och gör hemmakollen! Och vi monterar dem åt dig för en liten kostnad.
 
Hemmakollen Partner för Housegard
Hemmakollen Partner för GP batterier
Vi installerar rökdetektor
Rödetektor larmar
Inbrottstjuv i huset