Rensa kanaler

Rengöring av spisfläkt/imkanal samt frånluftsventilation

Information gällande imkanal och spisfläkt samt frånluftsventilation.

  • Spisfläkten och imkanalen är en av dem viktigaste delarna i ventilationssystemet.
  • Fett och flott som samlas i kanalerna är BRANDFARLIGT! Om brand uppstår i spisfläkten, kan det få ödesdigra konsekvenser. 
  • Det är idag fastighetsägaren som ansvarar för att spisfläkt och imkanal blir rengjord och kontrollerad.
  • Du kan dock överlåta dessa uppgifter till oss, vi håller då koll på intervallerna och ser över skötseln av din spisfläkt och imkanal.
För prisuppgifter så är ni mer än välkomna att kontakta oss via tel: 010-583 28 18

Varför man ska göra den här rengöringen..

Sedan 2004 är det du som fastighetsägare som är ansvarig för att sotning av din imkanal blir fackmannamässigt utförd gentemot ditt försäkringsbolag.

Vid matlagning samlas det fettrester i kanalen, det vill säga delvis oförbrända rester som kan brinna igen. För att undvika en brand i sin imkanal måste man se till att man inte har fett i kanalen.

Vill ni som husägare anlita oss för att sköta om era ventilationskanaler, så kan ni kontakta oss för att utföra rengöringen. Vi håller då reda på intervallerna samt skötseln av ditt hems hjärta.